Hyr kontor för eleverna

De flesta skolor har hundratals elever, men för vissa elever kan det fungera bättre att ta del av skolundervisningen i lugnare miljöer. Att hyra ett kontor för elever som behöver extra lugn och ro under skoltiden, kan vara en lösning för att få eleverna att ta till sig läroplanen lättare.

Kontor som skolmiljö

Skolan är på många sätt en stökig miljö för både vuxna och barn. Ordning och reda i skolan är inte lika vanligt förekommande idag som för hundra år sedan och de elever som är känsliga för stökiga miljöer blir mest lidande av den högljudda och livliga skolmiljön. Dessa elever skulle må mycket bättre i en miljö där endast ett fåtal människor rör sig och ett kontor kan vara en sådan miljö. Att hyra kontor för elever med speciella behov, kan på många sätt göra skoltiden enklare för dem. Om skolan inte kan tillgodose behovet av en lugn arbetsmiljö inom skolans område, kan ett fristående kontor vara en lösning.

Undervisa mera utomhus

Om inte ett kontor är ett alternativ, kan man arbeta mer med de resurser man faktiskt har för att främja en bättre arbetsmiljö för eleverna. Ett sätt att skapa en lugnare miljö är exempelvis att undervisa mer ute i naturen. Frisk luft och fria ytor kan få eleverna att känna sig lugnare samtidigt som undervisningen kan ske med mer rörelse i fokus. Ett klassrum kan lätt kännas instängt och det kan öka stressen hos klassen, men genom att flytta undervisningen utomhus några timmar i veckan, kan man minska på stressnivån och skapa en allmänt lugnare klass som har lättare för att koncentrera sig.

Undervisa mer i rörelse

Det kan vara bra för eleverna att få röra på sig under skolundervisningen. Då får eleverna utlopp för sin energi på ett sätt som inte stör arbetsron för klasskamraterna. Det kan innebära att undervisningen sker med hjälp av fysiska aktiviteter och lekar som ett sätt att lära sig alltifrån matematik till svenska. Dessa kan ske både inomhus och utomhus, men genom att undvika stillasittande, får eleverna möjlighet att få ut sin energi i aktiviteterna och får därför bättre möjligheter att behålla lugnet inne i klassrummen. Det skapar bättre förutsättningar för alla elever att lyckas bättre i skolan.

Leave a Reply

vogue