Hur kan eleven lyckas med sina studier?

Hur kan eleven egentligen lyckas med sina studier om det har saknats förutsättningar? För att lyckas med studierna behöver man först komma underfund med varför man har misslyckats.

Det finns perioder i livet som är bättre och sämre i jämförelse med det man är van vid eller med det liv man egentligen önskar. Skola som på något sett är en del av allas liv, både närvaron och frånvaron av den är vid sidan av föräldrarna den instans som är närmast barn och ungdomar. Skola är det som både ger förtvivlan men på något sätt alltid ändå även hopp. Eleverna är idag medvetna om att de förr eller senare kan lyckas bara de sträcker ut en ärlig hand och använderstudieteknik som funkar.

Vad som kan få elever att behöva gå på Komvux, Folkhögskola eller göra högskoleprovet kan variera. Vad personer föredrar kan också vara olika men det som gäller för samtliga försök till utbildning och lyckas med den är motivation och vilja. Efter att eleven har konstaterat varför hen tidigare misslyckats och om denne nu har blivit av med problemet är det bara att sätta igång.

Eleven kanske har lidit av en depression som nu är bra, eller haft taskiga hemförhållanden, men som nu är en ung vuxen med bra socialt nätverk och stöd. För att lyckas med studierna krävs följande:

  • Att tycka om och värdesätta sig själv. Det är trots allt personens framtid och enbart för denna själv som studier kan bli en livsinvestering.
  • Att acceptera att man behöver börja om. Skolan kan behöva ta lång tid att reparera, men det är det värt.
  • Att omge sig med motiverade likasinnade personer. Det är bra att vara med i en studiecirkel och träffa andra som har liknande erfarenheter. Där kan eleverna peppa varandra och plugga tillsammans inför prov och liknande. Kunskap fäster sig bättre om den kan delas med andra.

Leave a Reply

vogue