Skola för alla! Archive

Waldorf

Waldorf pedagogiken är lite mer speciell och säregen än Montessori och Regio …

Reggio Emilia

Reggio Emilia är idag den pedagogik som genomsyrar de flesta förskolor och …

Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare som föddes 1870 och levde …
vogue