Waldorf

Waldorf pedagogiken är lite mer speciell och säregen än Montessori och Regio Emilia. Den delar många av värderingarna och det som inspirerar barnen men har en helt egen uppbyggnad på hur eleven ska lära sig, när och på vilket sätt. Waldorfskolorna har exempelvis inga traditionella läroböcker utan ser barnet och allt den gör i olika årskurser som en levande portfolio. Med andra ord är de varandra väldigt lika och eleverna vet alla i förväg vad som väntar dem, alla de år som de ska gå i skolan.

Pedagogiken baseras nästan enbart på att ämnes samverka och barnet följer och ses som trädet som samlar information och växer. Det är stort fokus på det estetiska och visuella samtidigt som det barnen gör också ska vara praktiskt och främja abstrakt tänkande. Pedagogiken ser ett stort samband på god inlärning och praktisk undervisning, som till en början med hänsyn till barnets mognad först är konkret för att sedan övergå till allt abstraktare former.

Även här finns en stark tilltro till barnets bästa och Waldorf pedagogiken strävar efter att barnens grundskola blir till 12 år istället för dagens 10 med förskoleklass. De strävar också efter kontinuitet och därför brukar en Waldorflärare vara knuten till sin klass i flera år och enbart arbeta med just den klassen.

Leave a Reply

vogue