Rättigheter

Som student med funktionsnedsättningar finns det olika vägar att gå och inom samtliga skolformer finns samma rättigheter för att kunna lyckas med studierna. Studier ska inte kännas svårare än nödvändigt och den hjälp som erbjuds ska var tillgänglig vid behov.

För att kunna klara av studierna på bästa sätt finns rättigheter, exempelvis kan de med nedsatt syn få tillgång till upplästa läromedel eller böcker med punktskrift. De som har nedsatt hörsel kan slippa att gå på stora föreläsningar och istället studera samma ämne enbart med skrift. De studenter som exempelvis har dyslexi kan få längre tid på sig att genomföra tentamen samt även få göra skriftiga prov som muntliga. De kan även få tillgång till lättläst litteratur.

Varje skola har skyldighet att både förse studenten med en studie och yrkesvägledare samt också erbjuda kontakt med kurator om detta skulle behövas.

Många har lidit igenom skolan utan att bli utredda eller har fått veta hur de ska hantera sina svårigheter. Att börja på en ny skola kan även vara början till att lära känna sig själv bättre och bli medveten om vilka hjälpmedel som behövs för att lyckas med studierna på bästa möjliga sätt.

Leave a Reply

vogue