Reggio Emilia

Reggio Emilia är idag den pedagogik som genomsyrar de flesta förskolor och även grundskolor. Pedagogikens bas handlar om en stor respekt och tilltro till barnets förmåga att hitta sina egna vägar, lösningar och sanningar.

Det är viktigt att inte säga rätt svar till barnet utan låta detta hitta fram till svaret självständigt med endast nödvändig hjälp och vägledning. Det är också viktigt med inbjudande pedagogiska rum, leksaker och läromedel som ger möjlighet till att bli något mer än bara ett ändamål. Leksaker som lego där barnet fritt kan skapa olika konstellationer är ett typiskt material. Likaså naturmaterial som grenar, kottar och stenar som kan bli något mer i händerna på ett barn föredras.

I ett rum eller klassrum med Reggio Emilia pedagogik kan det vara typiskt att det inte finns några gardiner eftersom man inte vill blockera möjlighet till att se himlen och dess variationer. Att se världen som föränderlig och tidigt bli medveten om det gynnar barnet anser pedagogerna som tillämpar denna pedagogik.

Det är av yttersta vikt att skapa tillfällen där barnets nyfikenhet, intelligens och motivation används för att driva det framåt. Detta är något som skapar tilltro hos barnet både gentemot sig själv och sina lärare eftersom det ses som kompetent redan i tidig stadium.

Leave a Reply

vogue