Skolor och förutsättningar

Att få gå i skola är tyvärr något som fortfarande inte är självklart i alla delar av världen. Många barn växer upp i svåra förhållanden där de antingen inte lyckas börja i skolan eller får hoppa av efter grundskolan för att hjälpa sin familj med försörjningen. I många länder ses tyvärr daglig överlevnad som det viktigaste och drömmar och visioner för en bättre framtid genom utbildning kommer sekundärt fast det egentligen är utbildning som är räddning både för den enskilda individen och samhället i övrigt.

Varför utbildning?

Att ha en god utbildning gör individen självständig och medveten, något som är extra viktigt för samhällen där speciellt flickors rätt till skola inte är självklar. Detta är ofta inte någon slump utan faktum är att det finns rädsla för att ge individen valmöjlighet och frihet. Ju fler tänkande och lyckade individer, desto högre krav blir det på ett bättre samhälle. Ett sätt att försöka bryta detta synsätt har fått fart genom olika hjälporganisationer och faddersystem.

Högre utbildning har visat att personen senare får bättre förutsättningar till ett bra jobb, stressar mindre, har mindre risk att hamna utanför och i kriminalitet. Skolan är också något som ger social trygghet och påverkar vår psykiska hälsa och välbefinnande.

Sverige

I Sverige är det lag på att alla barn ska gå i skola efter förskolan. Tidigare har grundskolan varit 9 år där barnen har fått börja klass ett det år de fyller 7 år, för att sedan gå fram till 9:e klass. Hösten 2018 beslutade regeringen att alla barn ska gå i en obligatorisk förskoleklass det år de fyller 6 år. Detta ses idag som ett år där barnen får landa lite och förberedas inför skolstart samtidigt som de tar ett steg ut från förskolan.

Skollagen fungerar väl i Sverige och utbildning är något som engagerar medborgare och samtliga politiska partier i riksdagen, samt ses som den viktigaste byggstenen i samhället. Det forskas nu kring att ta beslut om även gymnasiet ska vara obligatoriskt eftersom fler än 80% faktiskt väljer att fortsätta eller åtminstone klarar grundskolan med grundskolebehörighet.

Barn som har familjer med hög utbildningsnivå klarar sig bättre i skolan och får bättre betyg i både grundskolan och gymnasiet som hjälper dem till att ta sig vidare till högre studier. De elever som av någon anledning misslyckas med skolan är ofta elever som har upplevt någon form av trauma, är sjuka eller lider av depression. Dessa elever som inte kommer till skolan kan få hjälp och stöd från socialstyrelsen så att distans eller hemundervisning kan ske.

Det är nu en utmaning att se till att vi får färre “hemmasittare”, lyckas få skolor som håller samma utbildningskvalité och inte påverkas beroende på vart i landet vi bor eller om vi har sämre familjeförhållanden.

Leave a Reply

vogue