Olika skolor och pedagogik

Det finns en del som skiljer skolorna åt i Sverige. Det är oftast en gemensam bas och i kommunala skolor har katederundervisning där läraren är central och eleverna suttit i bänkrader varit den vanligaste formen.

Pedagogik

Som med allt annat går även skolforskning framåt och det har sedan länge funnits framstående pedagoger som än idag inspirerar. Pedagogiska metoder så som Montessori, Reggio Emilia och Waldorf har bäddat upp för bra undervisning i hela världen och med dagens möjlighet till variation och modern teknik har det skapats möjlighet för bästa möjliga skolform.

I dagens skola är satsning på digitala läromedel såsom surpflattor och bärbara datorer en självklarhet. Det finns skolor som enbart har surfplattor i sin undervisning med olika appar i de ämnen eleverna läser. Denna så kallad en till en pedagogik lägger stort ansvar på att eleverna ska göra rätt saker och inte lockas av att enbart jobba med appar som känns roliga. Åsikterna kan gå isär om hur mycket av varje som ska användas och det höjs röster om mindre skärmtid. Detta är en nyttig diskussion där ändamålet är att ta fram det bästa möjliga för eleverna. Huruvida skolor ska ha läxor eller inte skiljer sig också åt och är något som det ständigt diskuteras kring.

Det har också blivit vanligare med fler pedagoger i klassrummet än enbart klassläraren. Fritidspedagoger stöttar upp en del av dagen och det finns också specialpedagoger och speciallärare som tar sig an elever med funktionsvariationer eller särskilda behov. Detta arbetssätt tillsammans med övrig skolhälsa såsom kurator och skolsköterska har visat sig vara effektivt och en bra väg att gå.

Forskning har visat att idrott har särskilt bra effekt för en bra inlärning som ökar elevens förmåga till bättre studier. Av denna anledning är det många skolor som antingen ökat idrottstimmarna eller åtminstone fört in tabata en gång om dagen.

Det som återstår är förändringar kring de praktiska ämnen såsom slöjd och bild som fortfarande har ganska låg status. Detta är dock på väg att ändras eftersom kreativitet är en bidragande faktor för elevens inlärning och möjlighet till att få bättre analytisk förmåga även i övriga ämnen. Det är nu vanligare att skolor anordnar workshops och att olika ämnen ämnessamverkar med just bild för att förstärka elevernas minne och lust till inlärning.

Leave a Reply

vogue