Gymnasiet

När eleverna har gått ut 9:e klass och tanken är att de ska börja på gymnasiet kommer de få göra ett fritt val där de kan välja vilket gymnasium som helst. Det första som begränsar en eventuell antagning är att eleven måste ha minst godkänt, alltså E i matte, engelska och svenska. Det andra är att elevens betyg behöver vara bra och konkurrenskraftig gentemot andra elever som söker in på samma populära skola eller linje.

För elever som verkligen har ett nischintresse och är säkra på vad de vill göra finns det allt ifrån djurgymnasium till fordonslinjen. För de elever som inte har en aning om vad de vill satsa på i framtiden som exakt yrke, men ändå vet sin drivkraft väl, är program såsom samhällsvetenskapliga linjen med mycket fokus på språk, samhälle, historia och religion ett alternativ. Ett annat alternativ är naturvetenskapliga programmet som fokuserar på mer matte, naturvetenskap, biologi och kemi. Att det finns dessa typer av gymnasieutbildningar kan också ses som en förlängning av grundskolan.

Dessa linjer skapar en bra grund för fortsatta studier på universitet där samhällsprogrammet ger behörighet till yrken som lärare, statsvetare, journalist, advokat och många andra yrken som är en stor del av samhället. Naturvetenskapliga programmet ger bra grund för att i framtiden exempelvis söka till läkarlinjen, civilingenjör eller veterinär.

Det är mycket vanligt att 15 åringar inte har kunnat bestämma sig om vad de vill bli. Inte heller lätt att gå vidare till jobb utan gymnasiet , och de har många gånger heller ingen kunskap om alla olika yrkestitlar som faktiskt finns eller går att utbilda sig till och därför är allmänna linjer något som lockar allt fler.

Leave a Reply

vogue