E-learning av idag

Utvecklingen av internet har förändrat vårt samhälle i grunden. Vi spenderar alltmer tid vid datorn eller med mobiltelefonen i handen och vi hanterar stora delar av våra liv via internet. Till exempel utför vi våra bankärenden, kommunicerar med vänner och familj, gör en stor del av våra inköp och konsumerar nästan all media via internet. Det är få områden, om ens något, som inte har påverkats av internets framfart och utveckling.

Ett område som växer kraftigt är e-learning, det vill säga utbildning och lärande via internet. E-learning tar sig många former, men omfattar egentligen allt från videofilmer och webbseminarier till e-böcker och applikationer för lärande. Vad det i grund och botten handlar om är att någon systematiskt får information i digitalt format i syfte att höja sin kompetens inom ett visst område.

Fördelar med e-learning

Det finns en rad fördelar med e-learning, såväl för de som lär ut som de som ska lära sig. En av de mest uppenbara och viktigaste fördelarna är de lägre kostnaderna som är förenade med e-learning. Det är i de flesta fall betydligt billigare att tillhandahålla en utbildning i digitalt format via internet, jämfört med att organisera en kurs som rent fysiskt ska bedrivas i en lektionssal under ledning av en föreläsare. Vid e-learning är såväl lokal- som personalkostnader oftast betydligt lägre jämfört med traditionell undervisning, vilket innebär att den som arrangerar kursen kan erbjuda denna till ett betydligt lägre pris.

En annan avgörande fördel med e-learning är tillgängligheten. Det beror i viss mån på hur kursen är utformad, men i de flesta fall kan en kursdeltagare utföra de flesta momenten i sina studier när som helst under dygnets alla timmar och dessutom under veckans samtliga dagar. Detta öppnar upp möjligheten till studier för personer som annars inte skulle ha möjlighet att studera, till exempel på grund av sitt arbete, var man är bosatt eller sin familjesituation.

Formerna för e-learning

Utmaningarna för e-learning har initialt varit att finna formerna för hur utbildning online rent praktiskt ska fungera. E-learning bestod till en början egentligen endast av texter som studenterna kunde läsa online. I takt med att kapaciteten på internet ökade kom texterna att kompletteras av alltmer bilder och så småningom även av videor. Inledningsvis bestod videorna av att man filmade en föreläsare när hen höll en föreläsning, ofta i en tom lektionssal med tillhörande akustik.

Idag är situationen helt annorlunda. Dagens digitala kurser består ofta av välgjorda digitala produktioner, med en tilltalande blandning av särskilda programvaror i förening med professionella videofilmer och annat instuderingsmaterial. Det finns självfallet fortfarande digitala kurser vilka inte har följt med i utvecklingen men dessa är en utdöende art. Den som vill gå en digital kurs accepterar inte längre ett undermåligt studiematerial.

Leave a Reply

vogue