Studera på distans

Det här med att studera på distans ger många möjligheter att utbilda sig till ett yrke man verkligen vill ha. Om man har små barn att ta hand om och kanske är ensamstående, kan det vara väldigt svårt att sitta på en skolbänk varje dag. I dag har de flesta universitet enstaka kurser, och även hela program som erbjuder distansundervisning. Högskolor, vissa vuxenutbildningar, och utbildningar på gymnasienivå på folkhögskolor, erbjuder också distansutbildning. Det är även vanligt med distansundervisning bland privata aktörer. En del av utbildningarna kan ha praktisk utbildning. Det innebär att får man jobba några veckor eller månader inom det yrke man studerar till. ”Hermods Korrespondensinstitutet”, som grundades 1898, var först i Sverige med att erbjuda distansundervisning. De erbjöd många olika utbildningar, och har utbildat allt från stenografer till ingenjörer.

Det är viktigt att ha självdisciplin när man studerar på distans, för man bör plugga varje dag. När man gått klart en utbildning kan man söka arbete på ett rekryteringsföretag i Stockholm och få ett intressant jobb.

Hur fungerar distansundervisning?

Om man valt att studera på distans, är man inte hänvisad till en viss skola eller plats. Man tillbringar inte heller dagarna i ett klassrum med en lärare. Man kan träffas på en förutbestämd plats exempelvis en gång i månaden, eller enbart via nätet. På nätet kan man ha webbkonferenser och se och höra läraren undervisa. Man skickar också regelbundet in uppgifter, något som också sker genom nätet. Detta med distansundervisning via nätet har blivit vanligt i och med att fler är uppkopplade till internet. En annan sak som är positiv är att man när som helst kan mejla frågor till läraren, och få svar så fort han/hon hinner.

Leave a Reply

vogue