Olika val vid olika tid i livet

Det är fantastiskt att vi i Sverige har så många olika möjligheter, allt för att människan ska kunna studera och skapa sig en bättre framtid. Att motivera sig själv innebär samtidigt att motivera andra och studier blir något som alla vinner på i längden.

Kunskap och utbildning ger en dominoeffekt på hela vårt liv. Att dela med sig av sin resa är att vara en bra förebild. Kanske kommer småsyskon eller vänner att inspireras och själva våga ta steget. Det finns en djungel av möjligheter och det finns också mycket information att tillgå. För att lyckas bestämma sig för vad man vill göra och vilken utbildning man vill gå finns det till och med utbildningsmässor där skolorna kommer och ger information men också inspiration. Dessa utbildningsmässor är dels för dem som ska välja gymnasium där olika gymnasieskolor står vid egna montrar men också för dem som vill vidare till olika universitet och högskolor.

Det kommer ständigt nya utbildningar och program och även möjligheter att valideras finns. Om en undersköterska exempelvis har bestämt sig för att studera vidare till sjuksköterska kan hen tillgodoräkna vissa delar av sin undersköterskeutbildning och på så sätt korta ner sin studietid. Det finns oavsett skäl och smak något för alla och med chans till att studera på deltid eller delvis på distans ökar också möjligheten att faktiskt lyckas.

Att ha barn eller bli gravid under studietiden är heller inte något hinder, utan de blivande föräldrarna har rätt till skolomsorg med förskola för befintliga barn samt föräldraledighet och paus från skolan utan att förlora sin plats eller tagna studiepoäng. Dessutom får de som har barn också ett bidrag extra som tillägg för studiemedel.

För den som ser och vill är möjligheterna oändliga och med detta faktum är utbildningsnivån något som ständigt höjer sig och öppnar upp nya dörrar för fler.

Leave a Reply

vogue