Rekrytera rätt person till rätt plats inom skolan

Många skolor lider av underbemanning och det är svårt att hitta vikarierande personal. Ofta finns vikariepooler som gör att frånfall av personal kan täckas upp men detta är vikarier som rör sig mellan flera olika skolor, vilket främst i sjukdomstider kan göra det svårt för skolorna att garantera full bemanning. Ett annat sätt att hitta hjälp är rekryteringsföretag.

Bemanningsföretagens styrka

Att vara i behov av bra medarbetare gör att vikarier ibland blir så omtyckta att de till slut anställs. Men då vikariepooler ibland kan vara väldigt ansträngda på grund av högt tryck är detta något som trots allt är väldigt ovanligt. Att vända blicken mot rekryterings- och bemanningsföretag kan däremot vara väldigt positivt då de kan hjälpa till att hitta personer med rätt kompetens för just er. Även om det inte är den traditionella vägen att gå för de flesta skolor kan det ändå leda till väldigt goda erfarenheter och förhoppningsvis resultera i att rätt person hittar sin rätta plats. Ett bra rekryteringsföretag för er förstår att det behövs en prövoperiod för att se så att er nya medarbetare passar väl in i arbetslaget och med barnen. Det innebär att personen först hyrs ut av företaget för att först senare eventuellt bli anställd av er. Det ger alla trygghet och skapar förutsättningar för bra samarbete.

Locka fram passionen hos ny personal

En eventuell felrekrytering blir både kostsam och tidsödande, vilket gör att bemanningsföretagen själva lägger mycket fokus på att det ska bli rätt från början så att processen inte ska behöva göras om. Detta blir också en trygghet för er som arbetsgivare, då ni kan vara säkra på att företaget har gjort vad de kan för att skicka ut rätt person till er. Många gånger visar det sig också att personer sitter inne på mängder med spännande kunskaper och intressen som verkligen kan komma till pass i en skolmiljö, oavsett om personen är formellt utbildad eller inte. Det kan vara allt från att ha ett väldigt empatiskt sätt och förmågan att ”se” varje barn till att älska någon form av sport, vilket kan engagera barnen på raster. Ett sportintresse kan dessutom resultera i lektioner och elevarbeten, precis som intresse för teknik eller annat som kan undersökas och inspireras av. Därför kan personal från bemannings- och rekryteringsföretag vara riktiga guldklimpar för skolor och förskolor, speciellt med tanke på att det ofta är personer på väg ut i arbetslivet och som söker efter rätt arbetsplats för dem. Med hjälp av intresserade och stöttande arbetslag och skolchefer kan magi uppstå, precis som med de allra bästa vikarierna från vikariepoolen.

Leave a Reply

vogue