Salesianoskolor

Italien har givit världen flera utbildningsfilosofier. Särskilt välrepresenterat i vårt land är Reggio Emilia-pedagogik och Montessoriskolor. En mindre känd skolform i Sverige är de katolska Salesianoskolorna. Denna utbildningsform startades redan 1845 i Turin av prästen Giovanni Bosco, kallad Don Bosco, och är alltså långt tidigare än Montessori och Reggio Emilia.

Historik

Giovanni Bosco föddes in i en lantarbetande familj 16 augusti 1815. Boscos far dog när pojken bara var två år gammal och hans mor fick ensam ta hand om tre söner. Bosco hade två äldre bröder och redan tidigt uppstod det slitningar mellan den äldste brodern, Antonio, och Don Bosco. Giovanni ville studera och kände ett prästkall genom sina starka drömmar som han tolkade som visioner från Gud. Antonio ansåg att dessa framtidsplaner var nonsens och att lillebror måste bidra till familjens försörjning genom arbete på de omkringliggande gårdarna.

Vid 12 års ålder lämnade Bosco familjen och gav sig iväg för att försöka finna arbete och en möjlighet att studera till präst. Efter två års slit hos olika lantbrukare blev den unge Boscos prästambitioner och ledaregenskaper upptäckta av prästen Joseph Cafasso som sponsrade pojkens utbildning. 1835 kunde Bosco börja på prästseminariet i Chieri och 1841 blev han färdig präst.

Skolan tar form

Bosco såg hur många barn och ungdomar for illa i den gryende industrialismens Turin. Som präst fick han dessutom ofta arbeta på fängelserna där han kunde möta 12-åringar som intagna. Han hade redan som ung pojke haft en vision om att han skulle arbeta för barnens bästa och han insåg att man behövde ingripa i pojkarnas liv innan de blev utslagna eller kriminella.

1845 började Bosco undervisa gatans barn och samtidigt erbjöd han och hans mor några av dem att bo hos dem. Antalet barn i deras vård ökade ständigt vilket ledde till konflikter med grannar och stadens myndigheter. Som mest hade de 800 barn i sin vård. Pedagogiken som Don Bosco utvecklade innehöll kärleksfull förståelse, sunt förnuft och religion. Dessa tre delar är fortfarande grunden för Salesianoskolorna runt om i världen.

Salesiano-orden

Don Boscos skolor blev raskt fler i Italien och började också sprida sig till andra länder. Idag finns Salesianoskolor och Don Boscoskolor i 124 länder, även i länder som inte är katolska.

Bosco insåg att han måste starta en organisation som skulle kunna fortsätta hans livsverk efter hans bortgång. 1859 startade han en orden av Salesianobröder som skulle arbeta vidare med skolorna. Boscos skolor hade tagit hand om pojkar men en systerorganisation drev flickskolor. 1871 startade därför Bosco även en orden för flickskolornas fortlevnad under överinseende av nunnor. Senare startades även “Salesianos hjälpare” för personer som ville göra en insats för skolorna men som inte var beredda att gå med i en religiös orden. 31 januari 1888 dog Giovanni Bosco och 1934 kanoniserades han av Påve Pius XI.

Det kan vara dyrt att starta skolor, och att driva dem, då kan ett företagslån komma väl till pass. Salesianoskolorna sätter dessutom stort värde på familjernas engagemang. Som en Salesianofamilj förväntas man delta aktivt i skolans olika evenemang, ett engagemang som inkluderar föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Numer finns även könsintegrerade Salesianoskolor.

Leave a Reply

vogue