Komvux

Komvux är en skolform som har funnits länge i Sverige och setts som en självklarhet. Skolformens existens och upplägg har ibland hängt löst men i slutändan har samhället både sett behovet men också värdet i att låta alla få fler nya chanser till högre utbildning.

Komvux är en självklar livlina för många. Av olika anledningar kan elever misslyckas med delar eller hela gymnasiet. Vid ung ålder kan det många gånger upplevas som väldigt stressfyllt att försöka prestera på topp och lyckas med precis allt man läser. Det som skiljer gymnasiet från grundskolan är att ämnen som eleverna läser bara ger en chans till betyg. Klasserna brukar vara stora och det blir lätt att eleven blir ganska anonym för läraren. Om eleven exempelvis ska läsa matte i grundskolan kan denna få olika betyg i ämnet matte under 6:an till 9:an och läraren som oftast är samma under hela skolgången kan minnas hur bra eleven är om denna skulle misslyckas med ett prov. I gymnasiet däremot är mattekursen matte 1,2,3 o.s.v. och det innebär att eleven läser matte 1 kursen första året på gymnasiet. Om eleven av någon anledning misslyckas får hen inte en ny chans utan fortsätter mot matte 2. Det är heller inte självklart att det då blir samma lärare.

Det som Komvux gör och erbjuder är att eleverna åter får en chans till att läsa upp eller tenta av kurser som de har misslyckats med. Om en elev exempelvis har underkänt i historia A men godkänt i historia B samt liknande i även svenska, engelska och företagsekonomi kan eleven lägga upp att läsa dessa kurser efter egen takt och förmåga.

Elever som går på Komvux kan själva välja exakt vad och när de ska läsa upp ett ämne antingen som kurs eller bara enskild tentamen där ett provtillfälle ges mot kostnad av 500 kronor för att visa att man klarar kursen. Övrig kursundervisning är kostnadsfri men läromedel får eleven till skillnad från gymnasiet bekosta själv. Komvux är studiemedels berättigad och eleven kan även få studiebidrag.

En nackdel med Komvux är att eleven måste ha tänkt på att ha lyckats med vissa specifika ämnen som inte går att läsa upp. Detta är till exempel gällande för ämnet bild och idrott.

Om en elev strävar efter att gå på ett universitet och väljer ett program som kräver högsta betyg i samtliga ämnen är det därför av yttersta vikt att tänka på detta. Ett exempel när högpresterande elever istället bör välja att göra högskoleprovet framför att gå Komvux är om eleven har A, d.v.s. högsta betyg i allt utom i ett estetiskt eller idrottsrelaterat ämne. Eftersom eleven ändå har god förmåga kommer inte heller högskoleprovet att upplevas som omöjlig att genomföra.

Leave a Reply

vogue