Folkhögskola

Utan tillgång till olika folkhögskolor skulle många fler elever misslyckas och kanske aldrig få möjlighet att gå på universitet. Folkhögskolor är den skolform som passar även den som saknar all form av motsvarighet till betyg.

För de elever som totalt misslyckats med skolan under gymnasiet är folkhögskola den chans som de bör ta. Att ungdomar mår allt sämre idag är tyvärr en negativ utveckling av samhällets välbefinnande. Många krav att tillmötesgå, att vara en lyckad person på samtliga plan sätter stor press på många. Tempot med många kurser och stora klasser under gymnasiet gör att många elever riskerar att gå in i väggen och hoppa av gymnasiet.

De elever som är sjuka eller lider av psykisk ohälsa kan med vissa undantag läsa helt på distans och ofta i sin egen takt. En stor skillnad mellan Komvux och folkhögskola är att folkhögskola vid sidan av estetiska särskilda kurser oftast läser ämnen som tema. För att läsa in gymnasiebehörighet kan eleven läsa på allmän kurs. Om det är så att eleven har klarat av vissa kurser räknas dessa självklart in. Det som är den största skillnaden gentemot Komvux är att folkhögskoleelever inte får betyg i de kurser de läser. De får istället ett helhetsomdöme.

När eleven börjar på folkhögskola och läser allmän kurs kommer elevens skolgång beroende på hur mycket denna kan tillgodoräkna från tidigare vara ett till tre år. Under denna tid kommer det finnas kriterier för att mäta studieförmågan och på detta sätt sätta ett enda studieomdöme. Det högsta eleven kan få är en 4:a, vilket motsvarar 2,0 i högskoleprovet. Det räcker för att komma in på samtliga universitetslinjer. Det sämsta om eleven misslyckas är en 1:a. Att få en 1:a sker i princip endast om eleven inte deltar i undervisningen. Efter avslutad skolgång ser man till elevens bästa tid, undervisningen och betygsunderlaget blir att se till elevens bästa tid totalt och göra någon av dessa bedömningar för att ge diplom:

Utmärkt studieförmåga (4)

Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)

Mycket god studieförmåga (3)

God – Mycket god studieförmåga (2,5)

God studieförmåga (2)

Mindre god – God studieförmåga (1,5)

Mindre god studieförmåga (1)

Många elever uppfattar stämningen, att läsa i klasser med färre elever samt att få temaundervisning som mycket givande. Det är många elever med dåligt självförtroende och en kritisk syn på skolan som hamnar här och efter studietiden blir de till nya individer med framtidstro och goda chanser till högre utbildning.

Leave a Reply

vogue