Privata och offentliga skolor

När det kommer till skolor i Sverige finns det framförallt två olika typer. Dessa är privata och offentliga skolor. De allra flesta i Sverige går på offentliga skolor som drivs av de olika kommunerna i landet. Men det finns numera också privata skolor som arbetar på ett lite annorlunda sätt. Därför kommer denna artikel titta närmre på de olika skolorna för att se hur de fungerar.

Vad är en privat skola?

En privat skola är en skola som drivs av ett företag, detta till skillnad från en skola som drivs av en offentlig förvaltning. Privata skolor finns i flera olika former i Sverige, exempelvis för högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningar. De senaste åren har det exempelvis blivit populärt bland företag att köpa ledarskapsutbildning till sina anställda. Detta är något som köps in från privata företag som hjälper anställda att leda på ett bättre sätt. Det har också blivit populärt att utbilda sig vidare som vuxen, vilket är viktigt för att människor ska kunna byta branscher när dem är äldre.

Vad är en offentlig skola?

En offentlig skola drivs helt och hållet av en myndighet. Detta innebär att skolan inte är vinstdrivande och att det inte kostar pengar att gå på skolan. Exempelvis är alla svenska universitet och högskolor offentliga skolor då de drivs av staten. Detsamma gäller de allra flesta låg- och högstadieskolorna och gymnasierna. Den senaste tiden har gymnasier dock blivit alltmer privatiserade.

Vad är de stora skillnaderna?

Den allra största skillnaden mellan privata och offentliga skolor är att privata skolor kan ta extra betalt för olika tjänster. När det kommer till gymnasieskolor tar en del av dessa mer betalt för skolmaten för att den ska ha bättre kvalité. Detta är dock bara i Sverige och om man tittar internationellt kan privata skolor ta väldigt höga summor pengar för att barnen ens ska få gå i skolan.

Leave a Reply

vogue